Föreningen

Göteborgs Poetry Slam blev officiellt en ideell förening i november 2016. Styrelsen har ansvaret för att arra slam och andra aktiviteter. Årsmötet sker i april och alla medlemmar är välkomna (man kan också bli medlem på plats). Förutom årsmötet har vi ibland medlemsträffar. Bli medlem superenkelt här!

 Styrelsen 2016

bild-styrelsen2016.jpgBakre raden: Percy Kazeroony, Frej Haar och Idun Ekelöf. Främre raden: Ingrid Nilsson (ordförande) och Nino Mick (kassör).

 Du i styrelsen 2017?

Är du intresserad av att ha möten ca en gång i månaden, äta gött fika, prata om vad poesin kan vara och göra i Göteborg, och fixa så att Göteborgs Poetry Slam fortsätter ha kvaltävlingar och skicka grymma poeter till SM? Nästa årsmöte är 26 april 2017. Se till att bli medlem innan dess så får du info om hur du kan nominera dig eller nån annan till styrelsen. Du behöver inte själv vara tävlande poet – men du får vara det också.

Årsmötet på Facebook: Visionera med oss!

 Kallelse årsmötet 2017

Hej kära du!
Vill du fika och gå loss i idéer om vad Göteborgs Poetry Slam ska göra kommande år? Det vill vi i styrelsen därför bjuder vi in till årsmöte:

Onsdag 26 april 2017 19:00-21:00, Karl Johansgatan 29, översta våningen
Vi som inte vill gå dit själva ses vid spårvagnshållplatsen Kaptensgatan kl. 18:50.

Medlem kan du bli på plats, det är gratis! Självklart kommer vi också att välja styrelse och valberedning mm. Har ni något ni vill att vi ska ta upp på årsmötet meddela oss via mejl gbgpoetryslam@gmail.com senast 18 april.

Hoppas vi ses där!

/ Percy, Ingrid, Frej, Nino och Idun.

PS. Vid årsmötet kommer följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
3. Godkännande av röstlängden
4. Fråga om kallelsen gått ut i tid
5. Presentation av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelseledamot på två år
9. Val av styrelseledamöter på ett år
11. Val av revisor och ersättare på ett år
12. Val av valberedning på ett år
13. Motioner väckta av medlemmar
14. Övriga ärenden

Annonser